Zamknij
REKLAMA

Gospodarka nieruchomościami w Gminie Uniejów w latach 2016-2017. Jakie nieruchomości nabyła i sprzedała gmina w ubiegłych latach?

16:21, 23.02.2018 | M.K
REKLAMA
Skomentuj

Prezentujemy informację dotyczącą gospodarki nieruchomościami w Gminie Uniejów w latach 2016-2017. Z informacji opublikowanych przez Urząd Miasta w Uniejowie można dowiedzieć się m.in. jakie nieruchomości nabyła lub sprzedała gmina w latach 2016-2017, ile uzyskano ze sprzedaży nieruchomości, a ile przeznaczono na ich zakup.

Nieruchomości nabyte  przez Gminę Uniejów w w/w okresie na podstawie darowizn, nieodpłatnego przekazania, zakupów, zamian, w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego, Sądu, licytacji komorniczej.

Nieruchomości przekazane Gminie Uniejów w drodze darowizny przez osoby fizyczne:

- działka nr 150/2 o pow. 0,0042 ha pod budowę kapliczki w Orzeszkowie od Grażyny i Zbigniewa Palków,
- działka nr 532/9 o pow. 0,0060 ha w Uniejowie na poszerzenie ul. płk. Szczepana Ścibiora od Izabeli i Andrzeja Antoniak,
- działki nr 1419/5 o pow. 0,0098 ha oraz  nr 1419/7 o pow. 0,0033 ha z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Błogosławionego Bogumiła (od właścicieli Polo-Marketu),
- działka nr 160/1 o pow. 0,0293 ha w Łęgu Balińskim pod kapliczkę upamiętniającą  biskupa Wojciecha Owczarka  i poszerzenie drogi gminnej od Dariusza Kasprzaka,
- działka nr 123/1 o pow. 0,0073 ha w Woli Przedmiejskiej na poszerzenie drogi gminnej od Beaty Piątkowskiej
-  właściciele gruntów przyległych do drogi gminnej nr 111167E  w Hipolitowie w osobach : Kolasa Mirosław i Ewa, Borowski Mirosław,  Rosiak Ewa, Pajor Władysława,  Sobczak Mirosław , Zgoda Jan, Zgoda Bogumił, Bieńko Jarosław, Bieńko Patryk, Bieńko Żaneta, Sierankowski Łukasz, Sierankowski Paweł , Ryjo Mateusz, Wawrzyniak Zbigniew i Justyna, Trzebiński Konrad, Kujawiak Anna, Rosiak Krzysztof oraz Hunker Krystyna przekazali  swoje grunty na poszerzenie pasa drogowego tej drogi, oznaczone nr działek :  nr 9/2 o pow. 0,0085 ha,  nr 10/2 o pow. 0,0250 ha, nr 13/2 o pow.  0,0191 ha,  nr 16/2 o pow.  0,0205 ha,  nr 19/2 o pow. 0,0368 ha,  nr 22/2 o pow.  0,0368 ha,  nr 26/2 o pow. 0,0290 ha,  nr 32/2 o pow. 0,0598 ha,  nr 38/2 o pow. 0,0530 ha,  nr 45/2 o pow.  0,0297 ha,  nr 54/2 o pow. 0,0214 ha,  nr 59/2 o pow.  0,0439 ha,  nr 64/4 o pow.  0,0097 ha,  nr 64/6 o pow. 0,0097 ha, nr 71/4 o pow.  0,0451  ha,  nr 78/4 o pow. 0,0126 ha,  nr 78/6 o pow.  0,0373 ha, nr 85/2 o pow.  0,0210 ha,  nr 90/2 o pow.  0,0370 ha oraz  nr 173/2 o pow.  0,1030 ha.  Zostało przekazanych łącznie 20 wydzielonych działek ewidencyjnych o powierzchni ogólnej  0,6589 ha. 

Gmina Uniejów pragnie podziękować wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy przekazali nieodpłatnie swoje grunty na poszerzenie dróg gminnych jak i inne cele publiczne na terenie miasta i gminy Uniejów.

Nieruchomości zakupione przez  Gminę Uniejów do zasobu :

- działka nr 606/2 o pow. 0, 0446 ha na poszerzenie drogi gminnej we wsi Czepów
-działka nr 24/3 o pow. 0, 0112 ha na poszerzenie drogi gminnej we wsi Wielenin– Kolonia
- działka nr 684/1 o pow. 0,0111 ha w Brzezinach  pod przepompownię ścieków
- działka nr 398 o pow. 0,5900 ha w Spycimierzu pod drogę i parking (działka między drogą powiatowa i gminną w celu ograniczenia ruchu samochodowego na święto Bożego Ciała)
- działka nr 40 o pow. 0,0800 ha w Rożniatowie – wyrobiska po kopalniach żwiru do rekultywacji
- działka nr 64 o pow. 1,1800 ha w Rożniatowie – cel jak wyżej
- działka nr 63 o pow. 0,0800 ha w Rożniatowie – cel jak wyżej
- działka nr 62/2 o pow. 1,2200 ha w Rożniatowie – cel jak wyżej
- działka nr 44 o pow. 0,4400 ha w Rożniatowie – cel jak wyżej
- działka nr 46 o pow. 0,2000 ha w Rożniatowie – cel jak wyżej
- działka nr 598 o pow. 1,2937 ha w Uniejowie od Parafii Rzymsko-Katolickiej  pod wezwaniem Św. Floriana w Uniejowie  z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Urzędu Miasta. Podziękowania dla  księdza  Biskupa Wiesława Meringa, Ordynariusza Diecezji Włocławskiej oraz księdza Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza. 
- działkę nr 294/3 o pow. 0,1450 ha w Spycimierzu z przeznaczeniem na powiększenie placu przy nowej remizie OSP Spycimierz
- działki rolne w  Spycimierzu, oznaczone nr geodezyjnymi 438 o pow. 1,0500 ha i  453 o pow. 0,1300 ha do zasobu nieruchomości


Na zdj. działka, którą gmina kupiła od parafii.

 

Gmina zakupiła zabudowane domami mieszkalnymi nieruchomości (siedliska):

- oznaczoną jako działka nr 105/3 o pow. 0,1500 ha we wsi Kozanki Wielkie
- oznaczoną jako działka nr 80 o pow. 0,0700 ha we wsi Dąbrowa
- oznaczoną jako działka nr 294/2 o pow. 0,1138 ha we wsi Czepów,
- oznaczoną jako działka nr 57/8 o pow. 0,0954 ha we wsi Felicjanów,
- oznaczoną jako działka nr 259 o pow. 0,2800 ha we wsi Spycimierz,

Zakupione siedliska zostały przyjęte do zasobu mieszkaniowego Gminy Uniejów oraz wynajęte wieloosobowym rodzinom, które zadeklarowały się wyremontować budynki.
Zostało zakupionych od PGK TERMY UNIEJÓW Sp. z o.o. w Uniejowie, przy wsparciu finansowym z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie:
-  10 lokali socjalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Uniejowie przy ul. Targowa nr 31 i Reymonta  nr 2. 
-  8 lokali socjalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Uniejowie  przy ul. Asnyka nr 1 i Asnyka nr 3.

Do zakupionych lokali zostali przekwaterowani mieszkańcy z budynków komunalnych  o najniższym standardzie  przy ul. Błogosławionego Bogumiła nr  6, nr 10 i nr 14, Awaryjna nr 2  oraz ul. Dąbska nr 10 i  nr 17 (budynki przy ul. Dąbskiej 10 i 17, zostaną wyburzone ze względu na bardzo zły stan techniczny, w ich miejsce powstaną nowe obiekty mieszkaniowe).

Doszło do zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Uniejów, a PGK TERMY UNIEJÓW Sp. z o.o. w Uniejowie.  Gmina przekazała Spółce działki o nr 74/1 o pow. 0,1866 ha, 74/2 o pow. 0,5632 ha w Zieleniu oraz dz. nr 14/1 o pow. 0,1190 ha i dz. nr 14/2 o pow. 0,5262 ha w Uniejowie z przeznaczeniem pod budowę Aparthotelu, natomiast Spółka przekazała Gminie zabudowaną starą remizą nieruchomość w Spycimierzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe (działki   nr 321/1 o pow. 0,0152 ha,  nr 321/2 o pow. 0,0389 ha, nr 318/3 o pow. 0,0062 ha oraz nr 318/4 o pow. 0,0169 ha) z dopłatą wynikająca z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Nieruchomości nabyte  przez Gminę Uniejów na mocy Decyzji Wojewody Łódzkiego, Sądu w Łasku oraz licytacji komorniczej:

1.Decyzjami Wojewody Łódzkiego Gmina Uniejów nabyła z mocy prawa własność :
– działki nr 1541 o pow. 0,0683 ha – ul. Wodna, działek nr 1549 o pow. 0,0186 ha,  nr 1555 o pow. 0,0122 ha, nr 1564 o pow. 0,0222 ha, stanowiących zejście do rzeki Warty, nr 1557 o pow. 0,1506 ha – kolektor ściekowy,  nr 7 o pow. 0,6391 ha stanowiącej  ul. Zamkową,  nr 13 o pow. 0,1102 ha stanowiącej droga
– działki nr 1477 o pow. 0,5936 ha – ul. Bł. Bogumiła,  nr 1456 o pow. 0,0794 ha i nr 1378/2 o pow. 0,3694 ha – ul. Ogrodowa
– działki  nr 103/3 o pow. 0,1800 ha, nr 104/2 o pow. 0,0800 ha i  nr 104/3 o pow. 0,1400 ha, zajętych pod stację wodociągową - ujęcie wody w Woli Przedmiejskiej
– działki nr 1585/1 o pow. 0,1883 ha, stanowiącej część ul. Tureckiej
– działki  rolne  nr 538/1 o pow.1,7000 ha,  nr 552 o pow. 0,2700 ha, nr 559 o pow. 0,2000 ha,  nr 654 o pow. 0,0700 ha w Kuczkach
– działki nr 129 o pow. 0,4500 ha, nr 24 o pow. 0,2200 ha, nr  80 o pow. 0,2700 ha i nr 137 o pow. 0,1200 ha  zajęte pod drogę gminną w Zaborowie
2. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Łasku –w drodze zasiedzenia działka nr 37 o pow. 0,7700 ha, zajęta pod drogę gminną w Zaborowie
3.W drodze licytacji komorniczej Gmina nabyła:
-  działkę nr 177/1 o pow. 0,1092 ha w Skotnikach, zabudowaną strażnicą OSP  (został uregulowany stan prawny gruntu pod strażnicą)
-  działkę rolną nr 188 o pow. 0,7100 ha w Skotnikach (przedmiotowa działka jest wydzierżawiona wraz z i innymi gruntami z tego gospodarstwa  zakupionymi we wcześniejszych licytacjach  przez Gminę Uniejów -łącznie  1,71 ha - synowi byłych właścicieli).

Nieruchomości zbyte przez Gminę Uniejów w wymienionym wyżej okresie  w drodze przetargów jak i bezprzetargowo, przekazane aportem

W omawianym okresie Gmina sprzedała niżej wymienione działki oraz lokal mieszkalny, część z tych działek znalazła nabywcę dopiero po kilku bezskutecznych przetargach ciągnących się od 2010 roku:

- działkę nr 2710 o pow. 0,1188 ha w Uniejowie,
- działkę nr 2711 o pow. 0,1043 ha w Uniejowie,
- działki nr 1784/4 o pow. 0,4860 ha,  nr 1781/2 o pow. 0,2599 ha i nr 2719/2 o pow. 1,4422 ha w Uniejowie,
- działki nr 860/5 o pow. 0,1007 ha w Ostrowsku,
- działki nr 2713 o pow. 0,1146 ha w Uniejowie,
- działki nr 2708 o pow. 0,1428 ha w Uniejowie,
- działki nr 860/6 o pow. 0,1001 ha i nr 860/7 o pow. 0,0994 ha w Ostrowsku,
- działki nr 2719/1 o pow. 0,7553 ha w Uniejowie,
- działki nr 860/8 o pow. 0,0988 ha w Ostrowsku,
- działki nr 2709 o pow. 0,1683 ha w Uniejowie,
- lokal mieszkalny nr 2 w bloku komunalnym w Uniejowie przy ul. Targowa 9, 
- działki nr 333/1 o pow. 0,0465 ha i nr 333/2 o pow. 0,0075 ha w Spycimierzu,  sprzedaż w celu regulacji granic i na powiększenie nieruchomości przyległych na rzecz Pełki W. oraz Marciniak H.

Na rzecz PGK TERMY Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie :
- działki nr 2088/6 o pow. 0,0089 ha,  nr 2086/3 o pow. 0,2943 ha i  nr 2087/6 o pow. 0,1537 ha w Uniejowie z przeznaczeniem pod budowę bloków mieszkalnych,
-  działki nr 2080/2 o pow. 0,0316 ha,  nr 2080/3 o pow. 0,0316 ha i  nr 2080/4 o pow. 0,0050 ha w Uniejowie, z przeznaczeniem pod budowę garaży,   
- działki nr 1343/4 o pow. 0,3071ha w Uniejowie w celu uregulowanie własności gruntu, pod siedzibą Spółki przy ul. Polnej.

W latach 2016 – 2017 Gmina Uniejów sprzedała nieruchomości za łączną kwotę 1.388.827,99 zł, natomiast na zakupy nieruchomości w tych latach przeznaczono kwotę 2.325.989,40 zł.

W ramach gospodarowania nieruchomościami Gmina Uniejów wykonuje również  inne czynności  wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw polegające  m.in. na  wydzierżawianiu, wynajmowaniu, oddawaniu w użytkowanie, użyczenie ustanawianiu służebności,  itp.

Gmina Uniejów wydzierżawia nieruchomości z przeznaczeniem jako grunty rolne, grunty pod garażami, kioskami, składowiskami materiałów budowlanych,  infrastrukturą techniczną. Oddanych w dzierżawę jest obecnie 58 działek ewidencyjnych w całości lub w części o łącznej wydzierżawionej powierzchni wynoszącej 76 ha. Podpisanych jest 96 różnego rodzaju umów dzierżawy. Dzierżawcy oprócz czynszu dzierżawnego opłacają podatek rolny lub od nieruchomości.

Gmina Uniejów wynajmuje również lokale użytkowe i mieszkalne w budynkach stanowiących własność gminy. Podpisanych jest 23 różnego rodzaju umów najmu.
Gmina Uniejów na swoich gruntach ustanawia służebności przesyłu, przechodu, przejazdu itp. dotyczące min. udostępnienia gruntu dla infrastruktury technicznej (przesył energii elektrycznej, ciepła)

Nieruchomości Gminy Uniejów są również oddawane do dyspozycji: szkół, jednostek organizacyjnych gminy, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, jednostek ochotniczej straży pożarnej, organizacji i stowarzyszeń.

Wszystkie decyzje dotyczące gospodarowania nieruchomościami gminy były omawiane na komisjach i sesjach Rady Miejskiej w Uniejowie oraz informacje są zamieszczane na stronach BIP Urzędu Miasta w Uniejowie.

źródło: Urząd Miasta w Uniejowie

(M.K)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

TomekTomek

1 0

Przydałyby się ceny jakie zapłaciła Gmina. Najbardziej interesująca to ta pod nowy Urząd 23:09, 23.02.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Do tomekDo tomek

2 1

http://uniejow.net.pl/pl/11_wiadomosci/1120_gmina_kupila_dzialke_od_parafii_moze_tam_powstac_nowy_urzad.html 09:34, 24.02.2018


REKLAMA
© uniejow.net.pl | Prawa zastrzeżone