Zamknij
REKLAMA

Jest odpowiedź wojewody w sprawie petycji mieszkańców dotyczącej zamknięcia oddziału pediatrii w poddębickim szpitalu

23:27, 09.06.2022 | .
REKLAMA

Kilka dni temu informowaliśmy o petycji z podpisami mieszkańców powiatu poddębickiego w sprawie cofnięcia decyzji o zawieszeniu, a w konsekwencji zamknięciu Oddziału Pediatrii w Szpitalu w Poddębicach, która trafiła do biura Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego. Wczoraj autorzy petycji otrzymali odpowiedź.

Jest odpowiedź wojewody w sprawie petycji mieszkańców dotyczącej zamknięcia oddziału pediatrii w poddębickim szpitalu

Kilka dni temu posłanka Hanna Gill-Piątek, Ewa Szymanowska i Marcin Katusza- koordynatorem Stowarzyszenia Polska 2050 Łódzkie złożyli podpisaną przez mieszkańców petycję do Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego w sprawie cofnięcia decyzji o zawieszeniu, a w konsekwencji zamknięciu Oddziału Pediatrii w Szpitalu w Poddębicach.

Czekamy teraz cierpliwie na odpowiedź. Liczymy na to, że Państwa głos w tej sprawie zostanie wysłany i dzieci z powiatu poddębickiego będą mogły leczyć się na oddziale pediatrycznym w Centrum Zdrowia w Poddębicach. Będziemy Państwa informować niezwłocznie jak tylko pojawi się odpowiedź na nasz apel - poinformowali w mediach społecznościowych.

[ZT]5815[/ZT]

Odpowiedź na petycję od wojewody wpłynęła wczoraj. Jaką odpowiedź na głos mieszkańców przesłał wojewoda? W imieniu Tomasza Bocheńskiego pismo podpisała Jolanta Kowalik-Gęsiak - Dyrektor Wydziału Zdrowia. 

Czytamy w nim m.in.:
,,W dniu 24 marca 2022 r. do Wojewody Łódzkiego wpłynął wniosek Prezesa Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach w sprawie wyrażania zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej Oddziału Pediatrycznego, w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. Jako powód czasowego zaprzestania działalności Oddziału Pediatrycznego wskazano brak personelu lekarskiego i pielęgniarskiego zabezpieczającego realizację świadczeń w Oddziale Pediatrycznym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) wojewoda zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania i wydania zgody albo odmowy jej wydania w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 tej ustawy podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne może, w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, zaprzestać działalności leczniczej: całkowicie lub częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego tego podmiotu związanych bezpośrednio z udzielaniem tych świadczeń. Na podstawie art. 34 ust. 3 i 5 ustawy o działalności leczniczej, kierownik podmiotu leczniczego występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie zgody, zawierającym określenie przyczyny, proponowany okres oraz zakres zaprzestania działalności. Czasowe zaprzestanie działalności wymaga zgody wojewody, stosownie do treści zapisu art. 34 ust. 2 ustawy.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 34 ust. 6 wojewoda przed wyrażeniem zgody, zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustawodawca w treści art. 34 nie wskazuje na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Tak więc zarzut, iż wydana decyzja została podjęta bez konsultacji społecznych, nie ma uzasadnienia z uwagi na brak podstaw prawnych. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż mając na względzie bezpieczeństwo życia i zdrowia mieszkańców naszego województwa, Wojewoda Łódzki dodatkowo zasięga opinii konsultantów wojewódzkich w odpowiednich dziedzinach medycznych. Także i w przypadku Oddziału Pediatrycznego PCZ Sp. z o.o. w Poddębicach, przed wydaniem decyzji administracyjnej, zasięgnięta została opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pediatrii.

Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 31 marca 2022 r. wyraził zgodę na czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Pediatrycznego w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., z uwagi na brak personelu zabezpieczającego realizację świadczeń w zakresie pediatrii. Ta przyczyna została wskazana przez kierownika Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. i różni się od informacji wskazanej w petycji. Ponadto zgodnie z wydaną decyzją jest to jedynie czasowe zawieszenie pracy tego oddziału, a od 1 sierpnia 2022 roku Wojewoda Łódzki oczekuje wznowienia tej działalności''.

Pragnę podkreślić, iż uwzględnienie wniosku szpitala umożliwia podmiotowi leczniczemu pewien komfort działania i wyjście z niejednokrotnie trudnej sytuacji. Brak zgody wojewody, z tytułu braku personelu medycznego, nie skutkowałby dalszym prowadzeniem działalności leczniczej Oddziału, a dodatkowo mógłby rozpocząć procedurę wykreślenia Oddziału Pediatrycznego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a co za tym idzie trwałego ograniczenia dostępności do świadczeń w zakresie pediatrii w regionie poddębickim.

Jednocześnie, Wojewoda Łódzki uzależnił wydanie zgody na czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Pediatrycznego od uzgodnienia przez Szpital w Poddębicach zabezpieczenia świadczeń pediatrycznych w innych, sąsiednich szpitalach. Dodatkowo, kierownik podmiotu leczniczego zobowiązany został do powiadomienia mieszkańców regionu poddębickiego o możliwościach uzyskania pomocy w zakresie pediatrii w innych placówkach medycznych wraz ze wskazaniem danych teleadresowych tych podmiotów.

,,W tym momencie rodzice z dziećmi zmuszeni są szukać pomocy w innych szpitalach . SOR w Łęczycy często odsyła ich z powrotem do Poddębic, a SOR w Pabianicach tez kręci nosem na poddębickich pacjentów. Wielu rodziców zmuszonych jest jeździć do oddalonych o 60 km szpitali do Łodzi - mówi  Marcin Katusza - jeden z koordynatorów akcji ratowania poddębickiego oddziału pediatrii.

,,Należy również wskazać, iż wojewoda nie może zmusić kierownika podmiotu leczniczego do prowadzenia działalności danej komórki organizacyjnej, bowiem odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi jego kierownik, który w regulaminie organizacyjnym ustala m.in. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ograniczenie działalności poprzez zmniejszenie liczby łóżek lub całkowite zakończenie działalności komórki organizacyjnej mieści się również w pojęciu dysponowania tego typu uprawnieniami należącymi do podmiotu leczniczego.

Przedstawiając powyższe, wyrażam przekonanie, iż rozmowy przedstawicieli mieszkańców dotyczące zawieszenia działalności Oddziału Pediatrycznego, z uwagi na ich charakter, podjęte zostały przez przedstawicieli zarówno Poddębickiego Centrum Zdrowia, jak i podmiotu tworzącego ten szpital, a więc Starostwa Powiatowego w Poddębicach i doprowadzą do pomyślnego rozwiązania zaistniałej sytuacji" - czytamy w odpowiedzi na petycję.

Reasumując, w odpowiedzi od wojewody czytamy, że zamknięcie oddziału związane jest z brakiem personelu medycznego, który zabezpieczałby realizację świadczeń, a Wojewoda Łódzki oczekuje wznowienia tej działalności od 1 sierpnia 2022 roku. 

Czy zatem w połowie wakacji, mieszkańcy powiatu doczekają się wznowienia działalności oddziału dziecięcego w szpitalu w Poddębicach?

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
0%