Zamknij
REKLAMA

PIT-36 L - porównanie do PIT-36

10:26, 24.12.2018 | Materiał Partnera

PIT-36L jest deklaracją podatkową, która zawiera zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym. Składa się go podobnie jak PIT-36 - do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Komu posłuży ten druk podatkowy? Czym różni się jego stosowanie od PIT-36?

Podstawy prawne

Podstawą prawną wskazaną bezpośrednio na formularzu podatkowym PIT-36L, jest Art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym aktem prawnym, podatnicy są obowiązani składać zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego. Dodatkowo, we wskazanym ustępie 1a, podatnicy obowiązani są składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu z punktu 2: pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c.

Artykuł 30 c, dotyczy natomiast podatku liniowego.

Wyciąg z przepisów:

Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku

Zeznanie dla podatników podatku liniowego

Jak widać z powyższego, deklaracja PIT-36L będzie przeznaczona dla podatników, rozliczających się na zasadach podatku liniowego (stąd dodatek „L” przy nazwie formularza). Należy zaznaczyć, że z zasady, dochody w Polsce opodatkowane są według zasad ogólnych, czyli tak zwanej skali podatkowej. Po odpowiednim zadeklarowaniu przez podatnika innej formy opodatkowania, może dokonać on wyboru, na przykład opodatkowaniem dochodu podatkiem liniowym. Dopiero wtedy, dotyczyć go będzie 19% podatek liniowy, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Formularz przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.
W uproszczeniu oznacza to, że PIT-36L nie można rozliczyć z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Terminy i formy złożenia

PIT-36L należy złożyć do 30 kwietnia, jednak w przypadku jeżeli dany podmiot, nie mając miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, planuje wyjazd za granicę, powinien rozliczyć się z odpowiednimi organami wcześniej. PIT-36L podobnie jak inne formularze, można złożyć również w formie elektronicznej, za pomocą publicznych aplikacji zapewnianych przez Ministerstwo Finansów lub komercyjnych programów księgowo – finansowych.

Podsumowanie i rekomendacje

PIT-36L może mylić nazwą i wskazywać powiązanie z PIT-36. Jednak jedna litera w prawie i praktyce podatkowej może zmienić bardzo wiele. „L”- jak „liniowy” wskazuje na powiązanie formularza z podmiotami rozliczającymi się i podlegającymi podatkowi liniowemu. Dotyczy przede wszystkim osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Warto pamiętać, że aby rozliczyć PIT-36L, podatnik musi wykazywać się prawem do rozliczenia podatku na zasadach liniowego przez cały okres deklaracyjny (podatkowy rok).

(Materiał Partnera)
REKLAMA
© uniejow.net.pl | Prawa zastrzeżone