Zamknij
REKLAMA

Trwają prace pielęgnacyjne w uniejowskim parku

07:38, 11.02.2019 | materiały partnera
Skomentuj

W grudniu ubiegłego roku rozpoczęto prace pielęgnacyjne na wiekowym drzewostanie, związane z realizacją projektu zagospodarowania terenu Parku Zamkowego. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej parku dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach działania pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez Gminę Uniejów we współpracy z Nadleśnictwem Turek. Podpisanie umowy na realizację inwestycji nastąpiło dnia 7 grudnia 2018 r. Wykonawcę, który złożył najniższą ofertę, wyłoniono na drodze czwartego przetargu gminnego. Realizatorem prac będzie konsorcjum firm z Uniejowa: PPHU „EKOINŻBUD” Piotr Peraj oraz FHU Instal Bogdan Wieczorek. Firma Piotra Peraja posiada już doświadczenie w zakresie prac w parku – w roku 2015 r., jako część konsorcjum brała udział w realizacji zadania pn. „Zmiana ukształtowania terenu na obszarze zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego i przyległym – budowa mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej”.

Pierwszy etap prac, który rozpoczął się kilka tygodni temu, polegał na przeprowadzeniu inwentaryzacji wiekowego drzewostanu i oszacowaniu kondycji fitosanitarnej parku. W wyniku prac wyłoniono drzewa, które są w złym stanie lub takie, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników obiektu. W związku z tym podjęto decyzję o usunięciu lub odpowiednim przycięciu niektórych egzemplarzy. Na chwilę obecną usunięto około stu drzew, a ok. 350 zakwalifikowano do niezwłocznej pielęgnacji. W następnej kolejności przewiduje się prace związane z nasadzeniami w ramach wprowadzenia brakującego obecnie niższego piętra roślinności, wymianą nawierzchni żwirowej alejek oraz inne działania mające na celu przygotowanie terenu do zasadniczych robót budowlanych, w tym także wykopaliskowe badania archeologiczne.


Przeprowadzone w ubiegłym roku badanie drzewostanu wyłoniło suche okazy, które kolorem pomarańczowym opisano do wycinki. Czarne znaczniki to drzewa przeznaczone do cięć pielęgnacyjnych.

Ogólny zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni komunikacyjnych, remont układu komunikacyjnego związany z wykonaniem nawierzchni z kruszywa granitowego, wykonanie pergoli oraz trejaży z ławkami obsadzonych pnączami, montaż elementów małej architektury, takich jak: ławki, kosze, tablice informacyjne z nazwami drzew i krzewów (tzw. ścieżka botaniczna) i stojaki do rowerów, zagospodarowanie i poszerzenie fragmentu starorzecza, przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji oświetleniowej, wykonanie nasadzeń roślinnych, założenie trawników oraz pielęgnacja.

Celem projektu jest poprawa walorów użytkowych, pielęgnacja i wyeksponowanie potencjału, który tkwi w szacie roślinnej parku – zostanie ona ubogacona, jednak bez uszczerbku dla aktualnie rosnących tam już roślin. Poza walorami zabytkowymi, przeprowadzone badania i ekspertyzy wykazały znaczący potencjał przyrodniczy terenu. Rosną tam cenne okazy drzew, w tym również pomniki przyrody takie jak: kasztanowiec zwyczajny, dąb szypułkowy i buk zwyczajny. Do cennych gatunków występujących w runie należą m.in.: goździk kropkowany, grążel żółty, konwalia majowa, zawilec gajowy. Przewiduje się nasadzenie łącznie 60 szt. drzew nawiązujących gatunkowo do drzew występujących obecnie na terenie obiektu. Ponadto, zaplanowano również nasadzenie dużych grup roślinnych o fantazyjnych rzutach, złożonych z krzewów, bylin, roślin zadarniających oraz roślin cebulowych kwitnących w różnych porach roku. Przy pergoli i trejażach zaprojektowano sadzenie pnączy.
Założony w latach 1860-1870 park figuruje w rejestrze zabytków. Opiekę nad obiektem sprawuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, w związku z tym wszelkie działania wykonawcze należy konsultować z konserwatorem zabytków.

Wartość umowy wynosi 3 159 147, 95 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 1 932 880, 00 zł. Planowany termin realizacji zadania przewidziany jest na 30 kwietnia 2020 r.

 

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© uniejow.net.pl | Prawa zastrzeżone