Regulamin wyświetlania ogłoszeń promowanych na portalu uniejow.net.pl

 

1. Ogłoszenia promowane, to ogłoszenia, które wyświetlane są jako pierwsze na portalu uniejow.net.pl w dziale OGŁOSZENIA i w kategoriach, do których zostały dodane, są wyróżnione innym kolorem tła. O kolejności wyświetlania ogłoszeń promowanych decyduje data dodania lub odnowienia.

2.Czas promowania ogłoszenia wynosi 7 dni.

3. Aby promować ogłoszenie należy wysłać SMS o treści i na numer wskazane w formularzu zamieszczonym w dziale OGŁOSZENIA PREMIUM oraz wpisać otrzymany SMS kod aktywacyjny we wskazane pole.

4. Promowanie ogłoszenia rozpoczyna się z chwilą kliknięcia w przycisk ZATWIERDŹ .

W przypadku promowania ogłoszenia, które jest widoczne jako promowane, okres promowania zostanie wydłużony o 7 dni licząc od końca pierwotnego okresu promowania. Kilkukrotne promowanie ogłoszenia promowanego umożliwia wydłużenie okresu promowania ogłoszenia o kolejne 7 dni.

5. Zwrotna wiadomość SMS z kodem do promowania ogłoszenia zostanie wysłana tylko w odpowiedzi na prawidłowo (zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami) wysyłaną płatną wiadomość SMS. Serwis ogłoszeniowy nie zwraca opłat za nieprawidłowo wysyłane SMS’y (wysyłka na nieprawidłowy numer i/lub treść niezgodna ze wskazaną).

6. Otrzymany kod jest jednorazowy i umożliwia promowanie tylko jednego ogłoszenia. Kod należy wykorzystać w ciągu 48 godzin od chwili jego otrzymania.

7. System płatności SMS dostarczony jest przez firmę DOTPAY.PL

8. Regulamin usługi płatności SMS KODY dostępny jest pod adresem: http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/

9. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej biuro@uniejow.net.pl Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 7 dni roboczych.

W treści reklamacji proszę podać:
a) numer telefonu z jakiego została wysłana płatna wiadomość SMS,
b) numer telefonu pod który wysłano płatną wiadomość SMS,
c) wpisaną treść płatnej wiadomości SMS,
d) przybliżoną godzinę wysyłki,
e) informację, czy otrzymano zwrotną wiadomość SMS, jeśli tak to jakiej była treści,
f) otrzymany kod, w przypadku gdyby nie zadziałał.

W przypadku nie otrzymania wiadomości zwrotnej proszę nie wysyłać kolejnej płatnej wiadomości sms tylko zgłosić reklamację do firmy obsługującej płatności SMS (DOTPAY.PL) oraz do administratora portalu naszbrzesc.pl

10. Pytania dot. płatności SMS proszę kierować do administratora portalu na adres poczty elektronicznej biuro@uniejow.net.pl

Niedozwolone jest zamieszczenie ogłoszeń dotyczących :

1. Towarów pochodzących z kradzieży lub wprowadzonych do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem

2. Narkotyków i materiałów pornograficznych

3. Towarów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego

4. Organów ludzkich lub zwierzęcych

5. Ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich

6. Produktów farmakologicznych, także tych dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego.

Ogłoszeniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szeroko pojętą treść umieszczonego ogłoszenia, w szczególności za prawdziwość, rzetelność jego treści , a także zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Ogłoszenia niezgodne z regulaminem ogłoszeń promowanych będą usuwane z ogłoszeń promowanych i/lub całkowicie kasowane z portalu. Opłata nie będzie zwracana.

Administrator portalu uniejow.net.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

1.Treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia

2. Zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych

3. Za to, w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w portalu uniejow.net.pl zostaną wykorzystane

4. Funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

Administrator Portalu uniejow.net.pl zastrzega sobie prawo do:

1. Usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz niniejszym regulaminem

2.Usuwanie ogłoszeń dodawanych wielokrotnie oraz dodawanych wielokrotnie w różnych kategoriach

3. Usuwania ogłoszeń naruszających normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanych z dyskryminacją rasową lub płciową

4. Usuwania ogłoszeń , których treść odsyła do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla portalu uniejow.net.pl  nośników informacji.

5. Usuwania ogłoszeń w sytuacji określonej prawem prasowym, jak również wtedy gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem portalu uniejow.net.pl

6. Usuwania ogłoszeń zamieszczanych w nieprawidłowych kategoriach lub zmiany kategorii publikowanego ogłoszenia

7. Usuwania ogłoszeń, których czytelność utrudnia lub uniemożliwia przeglądanie serwisu

8.Usuwania ogłoszeń po okresie 30 dni o daty ich publikacji.

9. Wykorzystywania adresów e-mail do działań reklamowych prowadzonych przez Portal uniejow.net.pl

10. Edycji i usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny

11. Modyfikowania niniejszego regulaminu

12. Czasowego przerywania pracy serwera

13. Zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

Korzystanie z działu Ogłoszenia Portalu uniejow.net.pl jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.