Zamknij
REKLAMA

Sesja Rady Miejskiej w Uniejowie z nowym radnym i głosowaniem nad nowymi dietami

09:30, 21.12.2021 | .
20 grudnia 2021 roku w Uniejowie odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej w Uniejowie. Podczas obrad ślubowanie złożył nowy radny Jan Górczyński, podjęto także uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, sołtysom oraz uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
REKLAMA

20 grudnia 2021 roku w Uniejowie odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej w Uniejowie. Podczas obrad ślubowanie złożył nowy radny Jan Górczyński, podjęto także uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, sołtysom oraz uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Podsumowano także wydawanie naukowego rocznika ,,Biuletynu Uniejowskiego'', którego jubileuszowy dziesiąty numer właśnie się ukazał, a samo wydawnictwo ukazuje się od 2012 roku.

Sesja Rady Miejskiej w Uniejowie 

Na początku sesji, która odbyła się w sali Zamku w Uniejowie członkowie hufca ZHP w Uniejowie przekazali radzie miasta symboliczne Betlejemskie Światło Pokoju.

Światło przekazali na ręce przewodniczącego rady Tomasza Wójcika- druhowie ZHP Uniejów- Adam Pakuła - komendant Hufca w Uniejowie, hm. Barbara Zwolińska i dh Andrzej Pietrzak.

[FOTORELACJA]1268[/FOTORELACJA]

Ślubowanie nowego radnego w Uniejowie

Pierwszy raz w obradach rady miejskiej brał udział Jan Górczyński, nowy radny, który uzyskał mandat 28 listopada 2021 roku.  W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Uniejowie wystartowało dwóch kandydatów. Jan Górczyński (60 l.) i Piotr Woźniak (41 l.). Wybory wygrał Górczyński, na którego oddano 55 głosów, na jego konkurenta zagłosowały 34 osoby. Nowy radny zastąpił Mirosława Madajskiego, który zrezygnował z mandatu i objął w Uniejowie funkcję zastępcy burmistrza. 

Na wczorajszej sesji Jan Górczyński złożył ślubowanie i odebrał z rąk Urszuli Łukasik - przewodniczącej gminnej komisji wyborczej zaświadczenie o wyborze.

Radni głosowali nad zmianami wysokości diet i wynagrodzenia burmistrza

W porządku obrad poniedziałkowej sesji znalazły się również punkty dotyczące głosowań uchwał w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, sołtysom oraz uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.  Decyzje są następstwem zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz rozporządzenia rządu ws. maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym. W większości samorządów, m.in.w  Turku i Poddębicach już wcześniej podjęto uchwały podnoszące pensje włodarzy, chcąc naprawić skutki przepisów, które w 2018 roku wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców obniżały o 20 proc. 

Rada Miejska w Uniejowie zdecydowała, że za udział w posiedzeniach sesji i komisji rady radnym przysługiwać będzie dieta w wysokości 270 zł za każde posiedzenie. Z kolei radnym pełniącym funkcję przewodniczących stałych komisji rady miejskiej za udział w posiedzeniach sesji oraz posiedzeniach komisji rady wypłacana będzie dieta w wysokości 300 zł. Radni pełniący funkcję wiceprzewodniczących rady miejskiej otrzymają 300 zł diety. W przypadku przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie zryczałtowana miesięczna dieta wyniesie 2100 zł. Sołtysi otrzymają za udział w sesji 200 zł diety. Warto dodać, że nie są to maksymalne stawki, jakie mogliby pobierać radni.

Radni uchwalili także uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Uniejów. Podobnie jak burmistrz Poddębic czy starosta poddębicki również w Uniejowie burmistrz zarabiał będzie 19.470 zł brutto, z czego wynagrodzenie zasadnicze burmistrza ustalono na 10.250 zł, zgodnie z rozporządzeniem o zasadniczym wynagrodzeniu burmistrzów w gminach do 15 tysięcy mieszkańców. W kwocie 19.470 zł zawarty jest dodatek funkcyjny dla burmistrza czy dodatek specjalny oraz za wieloletnią pracę.

wyniki głosowania za podwyżkami diet dla radnych w Uniejowie.

[ZT]4892[/ZT]

Biuletyn uniejowski ma już prawie 10 lat

Podczas sesji obecni byli również: Marta Borowska- Stefańska - redaktor naczelny, Edyta Masierak - z-ca redaktora naczelnego i Michał Kowalski - sekretarz redakcji ,,Biuletyny Uniejowskiego" - naukowego rocznika wydawanego od 2012 roku. Okazją do spotkania i podsumowania wydawnictwa było wydanie jubileuszowego - dziesiątego numeru biuletynu. (więcej informacji już wkrótce na naszym portalu).

[ZT]4901[/ZT]

 

 

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
0%