Zamknij
REKLAMA

Trudny sezon grzewczy. Co zrobi Gmina Uniejów?

09.16, 20.09.2022 materiał partnera
REKLAMA

Znaczny wzrost cen gazu i kryzys na rynku błękitnego paliwa zmuszają uniejowską Energetykę do podjęcia trudnych decyzji w zakresie produkcji energii i ciepła - czytamy na stronie Gminy Uniejów. Przez wiele lat Gmina Uniejów konfigurowała źródła ciepła konsekwentnie je dywersyfikując. Obecnie ciepło do sieci ciepłowniczej dostarczane jest ze źródła Geotermalnego oraz kotłowni, która może być opalana gazem i olejem opałowym, a także z układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

Priorytetem Gminy jest zapewnienie dostaw ciepła i racjonalizacja kosztów ogrzewania oraz ochrona wydobycia i zużycia wody geotermalnej. W latach ubiegłych najkorzystniejsze było wykorzystanie źródła geotermalnego oraz układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej,  który eksploatuje jednostka budżetowa – Energetyka Uniejów. Jednostka ta w imieniu gminy prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Ciepło jest oddawane do sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna dostarczana gminnymi sieciami do około 200 odbiorców - informuje na swojej stronie urząd.

Obserwowane wydarzenia na arenie międzynarodowej, których konsekwencją jest kryzys paliwowy i znaczny wzrost cen paliw, postawiły gminną jednostkę budżetową przed trudnymi decyzjami.

Wzrost cen gazu w przeliczeniu na jednostkową wartość energetyczną w stosunku do innych paliw  jest największy.  Na Towarowej Giełdzie Energi, w transakcjach z dostawą natychmiastową, koszt za 1 MWh (megawatogodzinę) sięga nawet 1,2 tys. zł. To około sześć razy więcej w stosunku do ceny, za którą dotychczas Energetyka Uniejów kupowała to paliwo.

Taka sytuacja wpłynęła na decyzje operatora elektrociepłowni gazowej w zakresie produkcji energii i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji – podjęto trudną, aczkolwiek konieczną decyzję o wstrzymaniu produkcji energii elektrycznej i ciepła w celu racjonalizacji cen ciepła. Energetyka Uniejów będzie produkować energię i ciepło tylko do końca września. Jednostka Budżetowa zapewni dostawy ciepła jedynie na wypadek awarii z uwzględnieniem kosztów zakupu błękitnego paliwa - informuje UM w Uniejowie na swojej stronie internetowej.

Od dnia 1 października br. Energetyka Uniejów kontynuować będzie dostawy energii elektrycznej z sieci w celu utrzymania bezpieczeństwa oraz realizacji swoich zobowiązań umownych. W chwili obecnej bardziej korzystny jest jednak obrót energią, ponieważ do końca roku zostanie utrzymana dotychczasowa stawka za dostawę energii elektrycznej w wysokości 0.50 zł/kWh.  Zmiany nastąpią dopiero od stycznia 2023 r., ale niestety trzeba się spodziewać  dużo wyższych cen.

A co z ciepłownictwem? Alternatywą dla ciepła dostarczanego przez energetykę w procesie spalania gazu jest olej opałowy, którego jednostkowa cena w przeliczeniu na wartość energetyczną jest dwukrotnie mniejsza. Do wyprodukowania 1 GJ potrzeba około 30 l oleju, co daje koszt plasujący się na poziomie około 200 zł (bez przesyłu i amortyzacji). Ciepło pochodzące z wody termalnej oraz olej opałowy pozwolą zabezpieczyć odbiorców w zakresie ogrzewania. W przypadku awarii będzie istniała możliwość uruchomienia układu wysokosprawnej kogeneracji.

Sytuacja jest bardzo trudna, także dlatego że z jednej strony widać presję na redukcję emisji CO2, bo ceny uprawnień do emisji CO2 bardzo negatywnie wpływają na koszty wytwarzania ciepła, z drugiej zaś strony – kierunek transformacji, który wydawał się naturalny, czyli przechodzenie na gaz, poddają w wątpliwość wysokie ceny gazu.

Tymczasem potężne podwyżki rachunków zmuszają do szukania oszczędności. Wzrost cen odbija się na funkcjonowaniu wielu podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych domostw.

Drogą do ominięcia wahań na rynku paliw kopalnianych jest przestawienie energii i ciepła na OZE. Gmina przygotowuje teren na farmę fotowoltaiczną do  ok. 1 MW. Dostrzega się też konieczność uruchomiania drugiego odwiertu wydobywczego. Stosowny wniosek został złożony w NFOŚiGW i od ponad roku jest procedowany. Gdyby udało się otrzymać wsparcie finansowe, można by ruszyć z inwestycją, która pozwoliłaby zwiększyć ilość wydobywanej wody, a w konsekwencji pozyskać więcej ciepła na zaspokojenie potrzeb gminy w tym zakresie. Nota bene przy całkowitym rocznym zapotrzebowaniu gminy, które sięga 5 MW, około 2,5 MW można pozyskać z członu geotermalnego. Wobec powyższego podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu na renowację drugiego odwiertu opłaconą ze środków własnych.

A.Ow.

(materiał partnera)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
0%