Zamknij
REKLAMA

Wyprowadzka z dziećmi do innego miasta - czy potrzebna jest zgoda ojca?

12:32, 21.12.2021 | materiały partnera

Życie stawia nas przed różnymi wyborami. Gdy jednak rodzice niepełnoletnich dzieci rozstają się, dylematy i problemy towarzyszą im na każdym kroku. Zgodnie z prawem bowiem o ważnych kwestiach dotyczących dzieci decydować muszą oboje rodzice. Co zatem zrobić w sytuacji, gdy matka musi lub chce wyprowadzić się z dziećmi do innego miasta? Czy zgoda ojca jest do tego potrzebna? A co zrobić w sytuacji, gdy były partner nie chce wyrazić takiej zgody? Na te i inne pytania odpowie niniejszy artykuł.

Zgoda ojca na wyprowadzkę dzieci

Kwestie związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej uregulowane są w prawie polskim w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Gdy zatem władza ta przysługuje obojgu rodzicom, to oboje powinni ją wykonywać (warto porównać art. 97 § 1 ustawy). O istotnych sprawach dziecka, co zaznaczono w § 2, decydować powinni oboje rodzice.
Warto wspomnieć, że nie zostało dokładnie doprecyzowane w Kodeksie, jak należy rozumieć te „istotne sprawy”, dlatego przy takich rozstrzygnięciach sięga się do orzecznictwa sądów. Zgodnie z licznymi wyrokami do istotnych spraw zaliczamy np. sprawy związane z obywatelstwem, nazwiskiem, wyborem szkoły, leczeniem, wyjazdem za granicę.
Jak zatem widać, wyprowadzka dzieci z matką do innego miasta – zwłaszcza znacznie oddalonego (co wiąże się m.in. ze zmianą środowiska, zmianą szkoły itd.) – powinna być poprzedzona zgodą ojca. On także ma bowiem prawo głosu w tak ważnej sprawie, jaką niewątpliwie jest miejsce zamieszkania małoletnich dzieci.
Ustalenie władzy rodzicielskiej
Jeżeli rodzice starają się o rozwód, w wyroku orzekającym tenże sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej. Bierze pod uwagę porozumienie małżonków, jeżeli jest ono zawarte z uwzględnieniem dobra dziecka. Często też sąd określa miejsce zamieszkania dzieci przy matce. Pełna władza rodzicielska ojca prowadzi jednak do tego, że konieczna jest jego zgoda na wyprowadzkę dzieci. Może on skutecznie sprzeciwić się wyjazdowi dzieci mieszkających z matką. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy wyprowadzka będzie utrudniać kontakty ojca i dzieci.
Należy bowiem pamiętać, że na mocy art. 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Sąd zatem może stanąć po stronie ojca.

Warto przeczytać: Wyjazd matki z dziećmi do innego miasta bez zgody ojca

Uregulowanie kontaktów

W związku z powyższymi rozważaniami warto wspomnieć, że ważne jest prawne uregulowanie kontaktów ojca z dziećmi. Kontakty te to przede wszystkim fizyczne przebywanie ojca i dzieci, ale także utrzymywanie relacji za pomocą różnych środków porozumiewania się na odległość, np. przez telefon, komunikatory, internet.
Stałe przebywanie z jednym z rodziców powoduje, że z drugim dziecko widuje się okazjonalnie. Najlepiej, by te kontakty ustalili rodzice między sobą, mając na uwadze oczywiście dobro dziecka/dzieci. Jeżeli jednak takie porozumienie nie jest możliwe, wówczas o kontaktach rozstrzyga sąd. Gdy planowany jest wyjazd matki z dziećmi do innego miasta, powinna ona o tym poinformować ojca. Jeżeli wyrazi zgodę, nie ma problemu, jeśli nie – matka może zwrócić się do sądu.

Warto przeczytać: https://www.rozwodowy.pl/uregulowanie_kontaktow_z_dzieckiem,61,p.html

Brak zgody ojca a orzeczenie sądu

W powyżej rozważanej sytuacji orzeczenie sądu na korzyść matki zastąpi zgodę ojca. Wówczas możliwa jest spokojna przeprowadzka. Również ustalenie w wyroku rozwodowym, że miejscem zamieszkania dzieci jest każde miejsce zamieszkania matki, daje matce podstawy do przeprowadzki. Warto jednak i w takiej sytuacji informować ojca o planowanej zmianie.

Bibliografia: https://www.rozwodowy.pl/dzieci,3,k.html

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%