Zamknij
REKLAMA

Spiszmy się jak na rolników przystało! czyli Powszechny Spis Rolny 2020

08:36, 01.10.2020 | M.K
Skomentuj

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Rozpoczęło się 1 września i trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w województwie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy –przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 września br. Podczas samospisu internetowego zapewniono intuicyjną obsługę formularza spisowego, a logowanie do aplikacji jest bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego mającego połączenie z Internetem. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”. Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są dostępni na dyżurach siedem dni w tygodniu w godz. 8.00 – 20.00.

ROLNIKU! Nie czekaj aż przyjdzie rachmistrz - spisz się sam przez Internet!

50 pierwszych gospodarstw rolnych, które W PEŁNI zakończą SAMOSPIS – otrzyma upominek na HASŁO "UNIEJOW" wpisane w temacie maila. Szczegóły na https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki/

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 września do 30 listopada 2020 r. z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali jeszcze samospisu, kontaktować się będą rachmistrze telefoniczni.

Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju zmieni się i nie będzie zalecane ograniczenie kontaktów bezpośrednich, wówczas z rolnikiem po 1 października br. kontaktować się będzie rachmistrz terenowy. Jako funkcjonariusz publiczny rachmistrz spisowy będzie posługiwał się identyfikatorem, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali samospisu, nie mogą odmówić przekazania danych rachmistrzowi w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w sferze bezpieczeństwa, we wszystkich prowadzonych badaniach, zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dostarczone przez respondentów dane, objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione. Dodatkowo osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a za jej złamanie grożą sankcje łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 5. Dane wynikowe są agregowane, tak by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób, ani gospodarstw rolnych.

Badania Statystyki Publicznej są wyjątkiem w przypadku praw osób do ochrony swoich danych.

Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych prawo do bycia zapomnianym nie przysługuje jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych. Ustawa o Powszechnym Spisie Rolnym wskazuje wprost artykuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które nie będą miały zastosowania.. Oznacza to, że w przypadku przetwarzania danych osobowych w spisie rolnym osoba, której dane są przetwarzane nie będzie mogła korzystać z prawa: dostępu do przekazanych danych, do sprostowania przekazanych danych, do ograniczenia przetwarzania przekazanych danych oraz prawa do sprzeciwu. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Udział w spisach powszechnych jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

(Artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA