Zamknij
REKLAMA

Umowa na przebudowę oczyszczalni podpisana

23:47, 15.04.2021 | materiał partnera
Skomentuj Urząd Miasta w Uniejowie
REKLAMA

14 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta w Uniejowie podpisano umowę na przebudowę oczyszczalni realizowaną w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów”. Koszt inwestycji wyniesie około 6 mln zł, z czego niecałe trzy miliony pochodzą z pozyskanych środków zewnętrznych.

Umowę w obecności Burmistrza Józefa Kaczmarka podpisał Leszek Kondratowicz właściciel firmy będącej liderem Konsorcjum, w którego skład wchodzi firma Inżynieria Środowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz, Zbiersk-Cukrownia 68 lok. 2, 62-830 Zbiersk (lider ) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AUTOMATYK – Barbara Kondratowicz, Zbiersk-Cukrownia 68 lok. 2 (partner konsorcjum). Zawarta umowa opiewa na kwotę 4.785.000,00 zł netto (5.885.550,00 zł brutto). Wykonawca zgodnie z zapisami zrealizuje zadanie do 31.08.2022 r.

Wykonawcę robót wyłoniono w drodze drugiego przetargu, w którym o zamówienie publiczne ubiegało się dwóch oferentów – w/w Konsorcjum z kwotą 5 885 550,00 zł oraz firma Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K. z Jarocina szacując koszt robót na kwotę 5 977 800,00 zł. Obaj oferenci brali udział w poprzedniej procedurze; zaproponowane wówczas stawki przekroczyły 6 mln zł. W drugim postępowaniu przedsiębiorstwa zaproponowały oferty obniżone o bez mała 200 tys. Obie kształtowały się na podobnym poziomie kosztorysowym, ale oferta Konsorcjum pozostawała korzystniejsza i właśnie czynnik cenotwórczy jako kryterium oceny ofert zadecydował o wyborze przyszłego wykonawcy. Drugim z kryteriów oceny ofert był okres gwarancji; obaj wykonawcy zaoferowali udzielenie 6 lat gwarancji na zrealizowane przez siebie roboty.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Uniejowie jest bardzo ważną inwestycją z zakresu gospodarki ściekowej. Stan obecnej oczyszczalni wymaga pilnej interwencji ze względu na jej obecną wydajność. Od jakiegoś czasu pracuje ona na granicy swoich możliwości nie zabezpieczając w sposób należyty potrzeb obecnych mieszkańców, nie mówiąc o tych, którzy w tej części gminy chcieliby zamieszkać.

Planowana inwestycja pozwoli dostosować istniejącą oczyszczalnię do przyjęcia większej ilości ścieków komunalnych zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, jak również zapewni wymagane parametry ścieków oczyszczonych. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska, jak również względów ekonomicznych, np. poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej urządzeń. Zmniejsza się również ryzyko awarii urządzeń oczyszczalni, które obecnie są wyeksploatowane.

Zmodernizowana oczyszczania poprawi funkcjonalność, wydajność i zapewni spokój na najbliższe dekady. Pozwoli przyjąć większą liczbę mieszkańców i turystów – mówi burmistrz Kaczmarek.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. wymianę sito piaskownika, budowę zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych z systemem napowietrzania; budowę komory stabilizacji tlenowej (KTSO), uruchomienie reaktora biologicznego i zagęszczacza osadu, rozbudowę stacji zlewczej i budowę stacji zlewczej ścieków solankowych.Obiekt zostanie przebudowany według programu funkcjonalno – użytkowego, na podstawie którego Gmina otrzymała unijne dofinansowanie.Roboty budowlane realizowane będą w trakcie eksploatacji zakładu. Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w taki sposób aby nie zakłócić procesów technologicznych.

Prace będą trwały równolegle, nie możemy doprowadzić do sytuacji, że będziemy mieli jakieś zawirowania wodno-kanalizacyjne, zwłaszcza w szczycie sezonu – mówi burmistrz.

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i uzyskaniu w imieniu Gminy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót. Prace powinny zostać ukończone do końca sierpnia 2022 r. Zadanie inwestycyjne dofinansowano środkami unijnymi w kwocie 2.983.165,70 zł.

A.Ow.

(materiał partnera)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%