Zamknij
REKLAMA

Powiat poddębicki wspiera aktywność zawodową osób powyżej 29. roku życia

08:24, 18.01.2022 | .

Od 20 grudnia 2021 roku można nadsyłać wnioski w ramach nowego konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Zgłoszone projekty mają wspierać aktywność zawodową osób po 29. roku życia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 stycznia 2022 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się wszystkie podmioty, prócz osób fizycznych, chyba że prowadzą one działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Powiat poddębicki wspiera aktywność zawodową osób powyżej 29. roku życia

W ramach konkursu bezpośrednią pomoc otrzymają osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Do takich grup zaliczają się m.in. osoby w wieku ponad 50 lat, kobiety, osoby niepełnosprawne, a także osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparciem mogą zostać również objęci bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do wymienionych grup. Jednak ich udział we wsparciu pochodzącym z naboru nie może przekroczyć 20 procent liczby wszystkich bezrobotnych, którzy otrzymają pomoc.

Osoby, które zostaną objęte wsparciem będą mogły liczyć na udział w kilku rodzajach programów aktywizacji zawodowej. W pierwszej grupie programów znajdują się pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz identyfikacja potrzeb uczestników. Drugą grupę stanowią usługi, które pomogą bezrobotnym podnieść ich kompetencje i kwalifikacje, np. szkolenia. Trzeci rodzaj pomocy to z kolei staże i praktyki zawodowe, czyli instrumenty pomagające zdobyć doświadczenie zawodowe.

Wnioski konkursowe należy składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem specjalnego generatora wniosków. Generator jest dostępny pod adresem https://wup-fundusze.lodzkie.pl. Stronę ze szczegółami naboru znajdziesz natomiast tutaj.

Ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy konkurs jest kolejnym w ostatnich latach konkursem, którego stawką jest dofinansowanie projektów zakładających wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. Jednym z najciekawszych działań tego typu, prowadzonych m.in. w powiecie poddębickim, jest wciąż realizowany projekt „Kierunek: Zatrudnienie – aktywizacja zawodowa osób z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 90 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt pochłonął środki w wysokości ponad 2 milionów złotych. Niespełna 1,8 miliona złotych jego wartości pokryło dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

(Artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%